English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

piątek, maj 13, 2022 Aktualności

Informujemy, iż do 21 września 2022 trwa nabór międzynarodowych projektów w ramach partnerstwa Key Digital Technologies (KDT) z programu Horyzont Europa.

Dofinansowanie można otrzymać na badanie przemysłowe i prace rozwojowe.

Poziom dofinansowania ze środków UE to maksymalnie 35%. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro. W przypadku organizacji badawczej dofinansowanie realizacji projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych, jeśli projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie konkursu i w załączonej notatce.

czwartek, kwiecień 07, 2022 Aktualności

W dniu 5 kwietnia br. ruszył pierwszy nabór w ramach programu Interreg Europa 2021- 2027, który potrwa do 31 maja br.

Program Interreg Europa 2021-2027  stanowi kontynuację programu Interreg Europa 2014-2020.

Budżet programu wynosi 379 482 670 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instytucją Zarządzającą jest francuski region Hauts-de-France. Wspólny Sekretariat mieści się w Lille, we Francji.

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach (tel.: 22 273 81 76, e-mail IE@mfipr.gov.pl )

Projekt podręcznika, programu, zakres uprawnień, szablon formularza oraz szczegółowe informacje dotyczące projektu, w tym sposób aplikowania, można znaleźć w języku angielskim na stronie:

Złóż wniosek o | telefoniczny Interreg Europa – Wymiana rozwiązań na rzecz lepszej polityki (interregeurope.eu)

Natomiast dokumenty i materiały w języku polskim są dostępne na stronie:

Program Interreg Europa 2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (ewt.gov.pl)

środa, marzec 30, 2022 Aktualności

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na kolejne seminarium informacyjne na temat pierwszego naboru wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027.

Pierwszy nabór wniosków potrwa od 5 kwietnia do 31 maja 2022 roku.

Spotkanie online odbędzie sie : 12 kwietnia 2022 r., 9:30–12:30.

Obecnie trwa rejestracja na wydarzenie

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www

czwartek, marzec 10, 2022 Aktualności

Informujemy, iż do dnia 31 marca 2022 r. trwa nabór wniosków do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II Oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Dofinansowanie można otrzymać na:
- tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C);
- tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B,A2C).

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Więcej informacji, w tym niezbędne dokumenty, dostępne po kliknięciu w odnośnik:

Nabór wniosków do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

czwartek, marzec 10, 2022 Aktualności

Informujemy, że do 31 marca 2022 roku Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór na projekty pozakonkursowe w ramach Działania 2.3.2

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR).

Więcej informacji, w tym niezbędne dokumenty, dostępne po kliknięciu w odnośnik:
Nabór - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego 

piątek, luty 11, 2022 Aktualności

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący zasad ralizacji zadań fninansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Projekt ustawy został przedłożony przez Ministra Funduszy Polityki Regionalnej.

Regulacjie pozwola Polsce wykorzystać Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.

Więcej informacji można znaleźć na: Portal Funduszy Europejskich