Strona główna

Dzień informacyjny obszaru Transport w programie Horyzont 2020, Gliwice 23.01.2019

Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej zaprasza na spotkanie dot. tematu Inteligentny, zielony i zintegrowany transport w programie Horyzont 2020.
Podczas spotkania dowiedzą się Państwo również z jakich instrumentów finansowych H2020 mogą skorzystać przedsiębiorcy.
Termin: 23 stycznia 2019, godz. 10:00-12:00
Miejsce: Aula Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Banacha 7, 44-100 Gliwice
Zapisy na spotkanie odbywają się poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej: http://www.rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=57 

Konkurs POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER 2014 – 2020.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wdrożenie nowych rozwiązań – dzięki współpracy z partnerem zagranicznym – w zakresie poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w obszarze dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach.

Czytaj więcej...

Konkursy 6. Wyzwania Społecznego programu Horyzont 2020 „Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa" do dnia 14 marca 2019

Tematyka konkursowa podzielona jest na trzy obszary:
1. Migration;
2. Socioeconomic and Cultural Transformations in the Context of the Fourth Industrial Revolution;
3. Governance.
Szczegółowe informacje dostępne są w nowym portalu KE Funding & Tender Opportunities.

Możliwości aplikowania w programie ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020

Poniżej znajdą Państwo opracowanie dotyczące możliwości aplikowania w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 sporządzone przez pracowników Biura Projektów Europejskich.  Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z możliwościami finansowania badań i innowacji,  rodzajami konkursów i terminami naborów, co pozwoli lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich.
Do pobrania: Możliwości aplikowania Horyzont 2020.

Szkolenie "Mobilność pracowników uczelni w ramach międzynarodowych projektów badawczo – szkoleniowych", Gliwice, 10.01.2019 r.

Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej zaprasza na szkolenie „Mobilność pracowników uczelni w ramach międzynarodowych projektów badawczo – szkoleniowych”, które  odbędzie się 10.01.2019r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach.

Podczas spotkania będą poruszane takie zagadnienia jak: wyjazd za granicę pracownika z uczelni, współpraca z naukowcem z zagranicy oraz Europejska Karta Naukowca, a także kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=56.

Rejestracja trwa do dnia 05.01.2019 r.

Spotkanie nt. konkursu Research and Innovation Staff Exchange w Programie Horyzont, Gliwice, 09.01.2019

Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej zaprasza serdecznie na spotkanie pt.:  Wymiana pracowników na linii nauka-biznes. Konkurs RISE 2019, które odbędzie się dn. 09.01.2019 r. w godzinach 09:00 – 11:00 w sali konferencyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach.

Projekty RISE opierają się na wymianie pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, kadra zarządzająca, administracyjna
i techniczna)
w ramach międzynarodowego konsorcjum. Współpraca ma prowadzić do transferu wiedzy oraz pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi. Udział w tych maksymalnie 4-letnich projektach mogą brać zarówno jednostki akademickie, jak i przemysłowe z całego świata.

W trakcie spotkania dowiedzą się Państwo, na czym dokładnie polega realizacja projektu, jakie są wymagania formalne w konkursie, jak wygląda budżet oraz jak przygotować wniosek.

Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Kwiatkowska z Regionalnego Punktu Kontaktowego Politechniki Śląskiej.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 07.01.2019 r., wyłącznie poprzez formularz na stronie www:

http://www.rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=55

 

Konkursy istotne dla uczelni w 2019 roku

Poniżej zamieszczamy Harmonogram najistotniejszych dla Uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych planowanych w 2019 roku, opracowany przez pracowników Biura Projektów Europejskich. 
Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z terminami i rodzajami konkursów, co pozwoli lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich.
Do pobrania: Harmonogram

Nabór ekspertek i ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwarła piątą rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”.

Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie i wymagane uprawnienia. Można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach.

Nabór ma charakter ciągły. Piąta runda naboru rozpoczyna się 22 listopada i potrwa do 28 listopada 2018 r. do godz. 10:00.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i współpracy można znaleźć na stronie: https://www.fnp.org.pl/