English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

wtorek, lipiec 26, 2022 Aktualności

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) ogłosiła dwa pierwsze konkursy:

 • ERC Starting Grant: dla naukowców i naukowczyń będących 2-7 lat po obronie doktoratu,
 • ERC Synergy Grant: dla zespołów 2-4 głównych badaczy/badaczek planujących realizować interdyscyplinarne projekty badawcze.

Konkurs na Starting Grant będzie otwarty do 25 października br. do godz. 17:00 (CET). Badacze i badaczki mogą aplikować o finansowanie swoich projektów do 1,5 mln euro na okres pięciu lat. Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie konkursu. W konkursie, którego budżet wynosi 628 mln euro, planowane jest sfinansowanie ok. 407 grantów.

W konkursie na Synergy Grant wnioski można składać do 8 listopada br. do godz. 17:00 (CET). Zespoły badaczy i badaczek mogą zaplanować realizację swoich interdyscyplinarnych projektów na 6 lat z budżetem w wysokości do 10 mln euro. Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie konkursu. W konkursie z budżetem o wartości 300 mln euro, planowane jest sfinansowanie ok. 30 grantów.

środa, lipiec 06, 2022 Aktualności

30 czerwca 2022 r. oficjalnie zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa między Komisją Europejską a polskim rządem.

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 określa założenia pomocy z Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. W sumie to prawie 76 miliardów euro wsparcia rozwoju Polski i poszczególnych regionów.

Na polski budżet Umowy Partnerstwa składa się pięć funduszy unijnych, z których zostaną sfinansowane poszczególne programy krajowe, regionalne i transgraniczne oraz inne mechanizmy wsparcia. Są to :

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 47,4 mld euro
 • Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) – 12,9 mld euro
 • Fundusz Spójności (FS) – 11,3 mld euro
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – 3,8 mld euro
 • Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) – 0,5 mld euro

Przyznane Polsce pieniądze będzie trzeba wydać w oparciu o sześć Celów Polityki Spójności:

 1. bardziej inteligentna Europa – 12,9 mld euro
 2. bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa – 21,9 mld euro
 3. lepiej połączona Europa – 15,7 mld euro
 4. bardziej społeczna Europa – 16,6 mld euro
 5. Europa bliżej obywateli – 2,4 mld euro
 6. sprawiedliwa transformacja – 3,7 mld euro.

Więcej informacji jest dostępnych na Portalu Funduszy Europejskich.

piątek, czerwiec 24, 2022 Aktualności

Informujemy o zaproszeniu Komisji Europejskiej do składania wniosków w ramach konkursu “Innowacje społeczne na rzecz sprawiedliwej zielonej i cyfrowej transformacji” finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego EFS+.

 Celem konkursu jest opracowanie i przetestowanie zintegrowanych i integracyjnych podejść do innowacji społecznych – w szkołach lub ośrodkach szkoleniowych, w pracy lub w społecznościach lokalnych lub w innych środowiskach – w celu wspierania sprawiedliwej ekologicznej i cyfrowej transformacji.

Oferty muszą być złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 2 wnioskodawców z 2 różnych kwalifikujących się krajach.

Projekt powinien trwać od 12 do 24 miesięcy.

Budżet projektu powinien wynieść od 200 000 euro do 1 000 000 euro.

Poniesione koszty projektu zostaną zwrócone według stawki finansowania ustalonej w Umowie o Dotację (90%).

Termin nadsyłania wniosków do KE upływa 2 sierpnia 2022 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego.

W załączeniu notatka na temat konkursu.

Szczegółowe informacje (w języku angielskim) dostępne są pod adresem: Strona Komisji Europejskiej.

czwartek, czerwiec 23, 2022 Aktualności

Jak podaje Serwis Regionalnego Programu Województwa Opolskiego, województwo opolskie może liczyć nawet na kwotę 966 milionów euro w ramach regionalnego programu na lata 2021 - 2027.

Biuro Projektów Europejskich będzie śledziło Harmonogram konkursów i na bieżąco informowało o możliwościach otrzymania dofinansowania.

Więcej informacji: Rekordowe pieniądze dla Opolskiego | Regionalny Program Województwa Opolskiego

 

środa, czerwiec 22, 2022 Aktualności

W dniach 18 – 20 maja 2022 r. pracownice Biura Projektów Europejskich Anna Stefanowska – Strzodka i Agnieszka Nawrocka na zaproszenie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego uczestniczyły w seminarium pn.: Równe szanse w dostępie do szkolnictwa wyższego, które odbyło się w Krakowie.

IMG 20220519 WA0006

wtorek, czerwiec 07, 2022 Aktualności

2 czerwca 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.

W programie uczestniczy 9 państw: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja oraz Norwegia.

Program jest skierowany do władz i instytucji publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu.

Oficjalna strona Programu jest dostępna tutaj.

Informacje o Programie w języku polskim są dostępne w Serwisie Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

wtorek, czerwiec 07, 2022 Aktualności

Komisja Europejska 1 czerwca 2022r. zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). To krok na drodze do wypłat środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Kolejnym etapem jest decyzja Rady UE oraz negocjacje i podpisanie umowy finansowej z UE.  W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano realizację reform i inwestycji w następujących obszarach:

1.Odporność i konkurencyjność gospodarki.

2. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

3. Transformacja cyfrowa.

4. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.

5. Zielona, inteligentna mobilność.

Wokół ww. pięciu komponentów koncentruje się wsparcie na rzecz przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz innych podmiotów społeczno-gospodarczych. Adresatami proponowanych działań w ramach KPO są obywatele, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne, instytucje publiczne oraz podmioty spoza systemu administracji publicznej.

Bieżące informacje nt. procesu przyjmowania KPO są dostępne na stronie KPO oraz na Portalu Funduszy Europejskich.

piątek, maj 13, 2022 Aktualności

Informujemy, iż do 21 września 2022 trwa nabór międzynarodowych projektów w ramach partnerstwa Key Digital Technologies (KDT) z programu Horyzont Europa.

Dofinansowanie można otrzymać na badanie przemysłowe i prace rozwojowe.

Poziom dofinansowania ze środków UE to maksymalnie 35%. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro. W przypadku organizacji badawczej dofinansowanie realizacji projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych, jeśli projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie konkursu i w załączonej notatce.