English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

wtorek, listopad 22, 2022 Aktualności

Informujemy, że Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.
Wsparcie działań z obszaru cyfrowej transformacji kraju to główne cele Programu.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/aktualnosci/blisko-2-mld-euro-na-transformacje-cyfrowa-polski/

wtorek, listopad 22, 2022 Aktualności

Informujemy, że w dniu 21.11.2022 r. ukazały się Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Dokument dostępny jest na stronie www https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027/
Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla EFS+, EFRR, FS i FST.
Wytyczne będą stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentem.

środa, listopad 02, 2022 Aktualności

Informujemy również, że 17 listopada 2022 r. odbędzie się krajowe seminarium informacyjne o zasadach drugiego naboru wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021 - 2027.
Krajowy Punkt Kontaktowy programu (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) wraz z przedstawicielami Wspólnego Sekretariatu zapraszają do udziału w krajowym seminarium informacyjnym o zasadach drugiego naboru wniosków w programie.
Podczas spotkania zostaną przedstawione zasady i priorytety tematyczne programu, harmonogram oraz szczegóły drugiego naboru wniosków.
Uczestnicy spotkania zainteresowani złożeniem wniosku w naborze dowiedzą się między innymi jak skonstruować budżet i jakich błędów nie popełniać w aplikacji.
Seminarium informacyjne odbędzie się online w godzinach 10.00-14.00. Rejestracja jest możliwa do dnia 15 listopada 2022 r.
Program oraz formularz rejestracyjny znajdują się TUTAJ. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Dodatkowo informujemy, że w związku z ogłoszeniem naboru wniosków, Wspólny Sekretariat uruchamia kolejną serię webinariów dla wnioskodawców.
W listopadzie odbędą się 3 seminaria online prowadzone przez przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu programu.
Daty oraz zakres tematyczny spotkań mogą Państwo zobaczyć TUTAJ.
Wspólny Sekretariat zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w programie do rejestracji na webinaria!

środa, listopad 02, 2022 Aktualności

Informujemy, że 20 października 2022 r. podczas konferencji programowej w Hamburgu, oficjalnie ogłoszono drugi nabór wniosków na projekty małe i projekty główne w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021 - 2027.

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów małych potrwa do 26 stycznia 2023 r., a projektów głównych do 14 marca 2023 r.

Ważne! Pierwszym obowiązkowym krokiem w aplikacji jest przedstawienie Project Idea Form - koncepcji projektu. W przypadku projektów małych należy to zrobić do 5 stycznia 2023 r., natomiast w przypadku projektów głównych do 14 lutego 2023 r. Przedstawienie koncepcji projektu pozwoli na konsultację wnioskodawcy z Wspólnym Sekretariatem i dopracowanie koncepcji projektu przed jego złożeniem.

Więcej informacji w notatce oraz na stronach www: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/ oraz Gateway for applicants - Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu).

wtorek, październik 18, 2022 Aktualności

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło ostatni już konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,  Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe. 

Notatka dotycząca konkursu.

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie internetowej.

  

poniedziałek, październik 10, 2022 Aktualności

4 października 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Czechy - Polska 2021-2027. Głównymi grupami docelowymi wspieranych działań są mieszkańcy regionu transgranicznego, turyści i osoby odwiedzające region, podmioty, organy i instytucje administracji publicznej oraz podmioty gospodarcze.
Pierwsze nabory projektów planowane są na koniec roku 2022. 

Szczegółowe informacje dotyczące treści dokumentu znajdują się na stronie Programu.

poniedziałek, październik 10, 2022 Aktualności

Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS). To największy program krajowy w całej UE, którego celem jest poprawa warunków dla zrównoważonego rozwoju kraju poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej.

Łączna kwota przeznaczona na inwestycje i przedsięwzięcia wynosi prawie 29,3 mld euro (z czego 24,2 mld euro z funduszy UE). 

Informacje dotyczące zatwierdzonego Programu są dostępne na Portalu Funduszy Europejskich.