English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

środa, luty 22, 2023 Aktualności

Informujemy, że w dniu 16 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałą nr 8821/2023 Szczegółowy opis priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (wersja nr 1). Zapisy dokumentu obowiązują od 16 lutego 2023 r.

Dokument dostępny pod linkiem: Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 | Regionalny Program Województwa Opolskiego

 

piątek, luty 10, 2023 Aktualności

Informujemy, że w dniu 09.02.2023 roku ukazał się Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) FERS to dokument, który systematyzuje zapisy programu, ale nie zmienia jego zakresu. Przykładowo, SZOP wprowadza podział typów projektów zaplanowanych w programie na działania, wskazuje, jakie Instytucje Pośredniczące będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych działań, a także jakie podmioty mogą ubiegać się o wsparcie. Informuje również m.in. o poziomie dofinansowania czy limicie wydatków w ramach tzw. cross-financingu, a także wskaźnikach przyporządkowanych do poszczególnych działań.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem pod linkiem: https://www.rozwojspoleczny.gov.pl/media/114437/SZOP.pdf

czwartek, luty 09, 2023 Aktualności

Informujemy, że w dniu 08.02.2023 roku zostało opublikowane Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie Planu równości płci dla Politechniki Opolskiej.

Z treścią zarządzenia można zapoznać się tutaj.
Natomiast Plan równości płci dla Politechniki Opolskiej dostępny jest tutaj.

Niniejszy dokument jest niezbędny m.in. w kontekście aplikowania o środki UE z Programu Ramowego Horyzont Europa.
W programie tym wprowadzono bowiem od 2023 roku posiadanie Planów Równości Płci jako kryterium kwalifikowalności projektów – nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania w tym programie przez instytucje publiczne, jeśli nie posiadają one GEP (Gender Equality Plan).

Zachęcamy do zapoznania się z powyższym dokumentem.

poniedziałek, styczeń 30, 2023 Aktualności

Informujemy, że 19 stycznia br. został zaakceptowany harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r. Harmonogram uwzględnia wszystkie planowane w 2023 r. nabory w FENG, w tym organizowane w trybie konkurencyjnym oraz niekonkurencyjnym. Przewiduje się uruchomienie 27 naborów w trybie konkurencyjnym i 16 w trybie niekonkurencyjnym.

Nabory w działaniach FENG w 2023 r. uwzględniają bogatą ofertę wsparcia dla firm, a także organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes. Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie wynosi prawie 4,7 mld euro (21 mld zł), co stanowi około 60% alokacji FENG.

piątek, grudzień 30, 2022 Aktualności

Informator został przygotowany z myślą o pracownikach Politechniki Opolskiej, zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027.

Zawiera przegląd najważniejszych, z punktu widzenia Uczelni, instrumentów wsparcia.

Opracowanie przygotowano na podstawie dokumentów programowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Życzymy owocnej lektury oraz wielu pomysłów i inicjatyw projektowych - INFORMATOR.

czwartek, grudzień 15, 2022 Aktualności

Komisja Europejska opublikowała zatwierdzone Programy Pracy dla najważniejszych komponentów programu Horyzont Europa na lata 2023-2024.

Zgodnie z zapisami przyjętego Programu Prac Horyzontu Europa na lata 2023-2024, Komisja sumą 13,5 mld euro będzie wspierać naukowców i innowatorów w Europie w poszukiwaniu przełomowych rozwiązań w zakresie wyzwań środowiskowych, energetycznych, cyfrowych i geopolitycznych.

Programy Pracy wskazują cele, harmonogram i tematy poszczególnych elementów programu ramowego Horyzont Europa.

Mogą się Państwo z nimi zapoznać na portalu Funding & Tender Opportunities w zakładce Reference documents oraz na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.