English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

piątek, czerwiec 24, 2022 Aktualności

Informujemy o zaproszeniu Komisji Europejskiej do składania wniosków w ramach konkursu “Innowacje społeczne na rzecz sprawiedliwej zielonej i cyfrowej transformacji” finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego EFS+.

 Celem konkursu jest opracowanie i przetestowanie zintegrowanych i integracyjnych podejść do innowacji społecznych – w szkołach lub ośrodkach szkoleniowych, w pracy lub w społecznościach lokalnych lub w innych środowiskach – w celu wspierania sprawiedliwej ekologicznej i cyfrowej transformacji.

Oferty muszą być złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 2 wnioskodawców z 2 różnych kwalifikujących się krajach.

Projekt powinien trwać od 12 do 24 miesięcy.

Budżet projektu powinien wynieść od 200 000 euro do 1 000 000 euro.

Poniesione koszty projektu zostaną zwrócone według stawki finansowania ustalonej w Umowie o Dotację (90%).

Termin nadsyłania wniosków do KE upływa 2 sierpnia 2022 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego.

W załączeniu notatka na temat konkursu.

Szczegółowe informacje (w języku angielskim) dostępne są pod adresem: Strona Komisji Europejskiej.

czwartek, czerwiec 23, 2022 Aktualności

Jak podaje Serwis Regionalnego Programu Województwa Opolskiego, województwo opolskie może liczyć nawet na kwotę 966 milionów euro w ramach regionalnego programu na lata 2021 - 2027.

Biuro Projektów Europejskich będzie śledziło Harmonogram konkursów i na bieżąco informowało o możliwościach otrzymania dofinansowania.

Więcej informacji: Rekordowe pieniądze dla Opolskiego | Regionalny Program Województwa Opolskiego

 

środa, czerwiec 22, 2022 Aktualności

W dniach 18 – 20 maja 2022 r. pracownice Biura Projektów Europejskich Anna Stefanowska – Strzodka i Agnieszka Nawrocka na zaproszenie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego uczestniczyły w seminarium pn.: Równe szanse w dostępie do szkolnictwa wyższego, które odbyło się w Krakowie.

IMG 20220519 WA0006

wtorek, czerwiec 07, 2022 Aktualności

2 czerwca 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.

W programie uczestniczy 9 państw: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja oraz Norwegia.

Program jest skierowany do władz i instytucji publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu.

Oficjalna strona Programu jest dostępna tutaj.

Informacje o Programie w języku polskim są dostępne w Serwisie Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

wtorek, czerwiec 07, 2022 Aktualności

Komisja Europejska 1 czerwca 2022r. zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). To krok na drodze do wypłat środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Kolejnym etapem jest decyzja Rady UE oraz negocjacje i podpisanie umowy finansowej z UE.  W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano realizację reform i inwestycji w następujących obszarach:

1.Odporność i konkurencyjność gospodarki.

2. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

3. Transformacja cyfrowa.

4. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.

5. Zielona, inteligentna mobilność.

Wokół ww. pięciu komponentów koncentruje się wsparcie na rzecz przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz innych podmiotów społeczno-gospodarczych. Adresatami proponowanych działań w ramach KPO są obywatele, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne, instytucje publiczne oraz podmioty spoza systemu administracji publicznej.

Bieżące informacje nt. procesu przyjmowania KPO są dostępne na stronie KPO oraz na Portalu Funduszy Europejskich.

piątek, maj 13, 2022 Aktualności

Informujemy, iż do 21 września 2022 trwa nabór międzynarodowych projektów w ramach partnerstwa Key Digital Technologies (KDT) z programu Horyzont Europa.

Dofinansowanie można otrzymać na badanie przemysłowe i prace rozwojowe.

Poziom dofinansowania ze środków UE to maksymalnie 35%. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro. W przypadku organizacji badawczej dofinansowanie realizacji projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych, jeśli projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie konkursu i w załączonej notatce.

czwartek, kwiecień 07, 2022 Aktualności

W dniu 5 kwietnia br. ruszył pierwszy nabór w ramach programu Interreg Europa 2021- 2027, który potrwa do 31 maja br.

Program Interreg Europa 2021-2027  stanowi kontynuację programu Interreg Europa 2014-2020.

Budżet programu wynosi 379 482 670 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instytucją Zarządzającą jest francuski region Hauts-de-France. Wspólny Sekretariat mieści się w Lille, we Francji.

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach (tel.: 22 273 81 76, e-mail IE@mfipr.gov.pl )

Projekt podręcznika, programu, zakres uprawnień, szablon formularza oraz szczegółowe informacje dotyczące projektu, w tym sposób aplikowania, można znaleźć w języku angielskim na stronie:

Złóż wniosek o | telefoniczny Interreg Europa – Wymiana rozwiązań na rzecz lepszej polityki (interregeurope.eu)

Natomiast dokumenty i materiały w języku polskim są dostępne na stronie:

Program Interreg Europa 2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (ewt.gov.pl)

środa, marzec 30, 2022 Aktualności

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na kolejne seminarium informacyjne na temat pierwszego naboru wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027.

Pierwszy nabór wniosków potrwa od 5 kwietnia do 31 maja 2022 roku.

Spotkanie online odbędzie sie : 12 kwietnia 2022 r., 9:30–12:30.

Obecnie trwa rejestracja na wydarzenie

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www