Strona główna

Informujemy, że Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs w ramach Priorytetu IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 kwietnia 2019 r. i kończy 28 czerwca 2019 r. o godzinie 14:00.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
W załączeniu notatka dotycząca przedmiotowego konkursu.