Strona główna

Komisja Europejska przygotowuje się do wdrożenia programu Horyzont Europa, kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021–2027), którego budżet ma wynieść 100 mld euro. W ramach tego procesu rozpoczęły się konsultacje online. Wyrażone opinie pomogą w kształtowaniu kierunku europejskich inwestycji w badania i innowacje w nadchodzących latach i staną się fundamentem dla „Planu strategicznego” programu Horyzont Europa, na którym opierać się będą programy prac i tematy konkursów w ciągu pierwszych czterech lat programu (2021–2024). Proces wspólnego projektowania spowoduje, że ​​program Horyzont Europa będzie ukierunkowany na to, co dla obywateli UE najważniejsze, na poprawę codziennego życia, pomoże też przekształcić duże wyzwania społeczne, takie jak zmiany klimatyczne, w innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Aby odpowiedzieć na pytania, jakie są najpilniejsze wyzwania, którym powinny sprostać badania i innowacje finansowane przez UE oraz jakie są najważniejsze efekty – naukowe, technologiczne, gospodarcze, społeczne – na które powinny być ukierunkowane wyniki prac B+R+I, Komisja zaprasza do udziału w konsultacjach, które zakończą się dnia 8 września 2019  – link do ankiety:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024

Szacunkowy czas wypełnienia ankiety wynosi 20 min.