Strona główna

Zarejestruj się w bazie ekspertów, aby oceniać składane wnioski oraz realizację projektów finansowanych ze środków unijnych jako ekspert oceniający i przeglądający lub ekspert monitorujący.

Ekspert

 • działa w sferze badawczo-naukowej;
 • posiada wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie i typie ocenianych projektów;
 • zna dobrze język angielski;
 • jest niezależny w ocenie;
 • dodatkowym atutem jest doświadczenie w ocenie międzynarodowych projektów oraz znajomość obszaru przemysłowego.

Zyskujesz

 • unikatowe doświadczenie;
 • możliwość nawiązania cennych kontaktów zawodowych;
 • udział w kształtowaniu polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej;
 • okazję do pogłębienia wiedzy, jak przygotować doskonały wniosek projektowy.

Finanse

 • dzienna stawka 450 euro na podstawie umowy pomiędzy ekspertem, a Wspólnotą;
 • dieta dzienna w wysokości ~92 euro;
 • dieta hotelowa ~100 euro/doba;
 • zwrot kosztów podróży na podstawie rachunków – 2 klasa.

Inne informacje

 • rocznie maksymalnie 10 dni pobytu w Brukseli lub Luksemburgu;
 • coraz częściej praca ekspertów przy ocenie wniosków odbywa się on-line.

Rejestracja

Otwarta przez cały okres trwania programu Horyzont 2020 poprzez portal uczestnika: Funding & Tender Opportunities