Strona główna

Informujemy, że trwa IX nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad realizowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej: http://www.europradziad.pl/

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).

Do pobrania: notatka.