Strona główna

Informujemy o naborze w konkursie Unii Europejskiej TWINNING w ramach programu Horyzont 2020. Nabór wniosków potrwa do dnia 14 listopada 2019 r. Celem projektów typu TWINNING jest znaczące wzmocnienie określonej dziedziny badań, stymulowanie doskonałości naukowej i innowacyjnej w rozwijającej się instytucji badawczej poprzez transfer wiedzy i wymianę dobrych praktyk z wiodącymi organizacjami w Europie. Więcej informacji znajduje się w załączonej notatce.