Strona główna

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu.

Konkurs jest zamknięty i nie jest prowadzony w rundach.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 28.10.2019 r. (godz. 8:15) – 28.11.2019 r. (godz. 14:00).

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS: Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 80 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 77 600 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%, wkład własny 3%. Jednocześnie, maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28% wartości projektu.

Szczegółowe informacje TUTAJ