Strona główna

Informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza dwudziestą rundę naboru ekspertek/ekspertów   w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”.
Zaprasza się  specjalistki i specjalistów ze środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do wspierania oceny merytorycznej projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje, doświadczenie i wymagane uprawnienia.
W zależności od powyższego, można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym,   w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach.

Więcej informacji na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.