Strona główna

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , II oś priorytetowa „E – administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.
 
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie www: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 Do pobrania: notatka dotyczącą przedmiotowego konkursu.