Strona główna

 

UMWO porozumienie jokosc powietrza 2020 02 04 0503 Porozumienie podpisane przez rektora Politechniki Opolskiej dr hab. Marcina Lorenca umożliwi złożenie projektu do unijnego programu LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w województwie opolskim". Uczelnia będzie pełniła w projekcie rolę partnera, którego zadaniem będzie opracowanie programu i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla gminnych koordynatorów zajmujących się ochroną powietrza z 42 samorządów województwa opolskiego.