Strona główna

Informujemy o trwającym naborze wniosków projektowych współfinansowanych w ramach unijnego programu „Europa dla obywateli” - Komponent 2 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego, w terminie do 1 września 2020 (godz. 17:00). Więcej informacji o warunkach konkursu znajduje się w zamieszczonej poniżej notatce oraz w materiałach Punktu Kontaktowego programu „Europa dla obywateli". Ponadto, jeżeli aktualnie poszukują Państwo zagranicznych partnerów do projektu, istnieje możliwość wypełnienia i przesłania formatki „Partner Search Form". Plik z opisem organizacji i projektu oraz danymi kontaktowymi zostanie przekazany, za pośrednictwem polskiego Punktu Kontaktowego, do sieci Punktów Kontaktowych mieszczących się w pozostałych krajach uczestniczących w programie.

Osoba do kontaktu: Joanna Drozd, tel. 77 449 8867.

 Notatka_Europa dla obywateli
 Materiały Punktu Kontaktowego
 Partner Search Form