Strona główna

Informujemy, że w dniu 06.07.2020 r. ukazał się Zbiór wyjaśnień wybranych przepisów Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
Po ponad dwóch miesiącach funkcjonowania rozwiązań wprowadzonych specustawą funduszową przygotowano kolejny Zbiór Wyjaśnień.
Zawarto w nim zaktualizowane interpretacje prawne istotnych rozwiązań oraz wskazówek ułatwiających ich zastosowanie na poziomie poszczególnych projektów.