Strona główna

Instytucja Pośrednicząca informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 r. Pan dr inż. Wojciech Kamieniecki – Dyrektor NCBR zatwierdził zaktualizowany „Plan Działania na rok 2020” dla osi III PO WER (wersja 2020/2). Zmiany zostały wprowadzone na podstawie uchwały nr 316 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 22 czerwca br. i dotyczą:

  • umieszczenia w Planie nowej fiszki konkursowej w działaniu 3.5 pn. „Centrum wiedzy o dostępności”.

Aktualna wersja Planu Działania na rok 2020 dostępna jest w zakładce Roczne plany działania.