Strona główna

Uprzejmie informujmy, iż trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenie pn. „Rozliczanie wynagrodzeń w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL” organizowane w dniu 23 października 2013 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Ostrówek”  przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7082 .

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.