Strona główna

 Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania wniosków o dofinansowanie do dnia 21.02.2014 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w notatce oraz  na stronie internetowej http://www.pokl.opole.pl/