Strona główna

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju organizuje konkurs pn. „Dobre praktyki EFS 2014”. Konkurs przeznaczony jest dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL.

Ideą konkursu „Dobre Praktyki EFS” jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu mija 15 października 2014 r.

Wszystkie załączniki oraz informacje dotyczące ww. konkursu dostępne są na stronie http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/Konkurs_dobre_praktyki_EFS.aspx