Strona główna

W związku ze zmianą Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informujemy, że od 1 października 2014r.  konieczne jest upublicznianie ogłoszeń o zamówieniach do 30 tys. euro realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL).

 

W celu umożliwienia publikowania ogłoszeń do 30 tys. euro w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, została utworzona specjalnie  przeznaczona do tego celu zakładka na stronie internetowej Politechniki Opolskiej:  http://www.po.opole.pl/index.php?mod=przetargirpo;1

 

Informacje na temat sposobu korzystania z zakładki znajdują się w rozdziale 9 Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej (Załącznik do zarządzenia nr 29/2012 Rektora PO z dnia 27.06. 2012r.).

 

W celu przygotowania dokumentów do publikacji  na stronie www pomocniczo zaleca się korzystanie  z załączników do Zarządzenia Rektora Politechniki Opolskiej nr 62/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Instrukcji postępowania w przypadku realizacji zamówień publicznych do 30.000 euro w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO).

 

Zmienione Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępne są na stronie: http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx