Strona główna

Informujemy, że 1 października 2014 r. ruszył cykl organizowanych w całej Polsce bezpłatnych spotkań informacyjnych dot. nowej perspektywy finansowej 2014-2020 pn. „Środa z Funduszami dla…”. Spotkania organizowane będą do marca 2015 r. w każdą pierwszą środę miesiąca.Każde spotkanie skierowane będzie do wybranej grupy potencjalnych beneficjentów programów realizowanych w latach 2014-2020. 

5 listopada br. o godzinie 12:00 odbędzie się„Środa z Funduszami dla jednostek nauki”. Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje wprowadzające do funduszy europejskich w latach 2014-2020 (m.in. najważniejsze dokumenty regulujące ich wdrażanie, główne kierunki wsparcia, planowane programy i najważniejsze zasady ich realizacji) oraz wstępnie informacje nt. możliwości uzyskania w latach 2014-2020 dofinansowania na działalność jednostek nauki (m.in. w zakresie prowadzenia badań i infrastruktury badawczej, nawiązywania współpracy sektora nauki i biznesu oraz działalności dydaktycznej). 

Więcej informacji http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=9263