Strona główna

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o fundusze unijne informujemy, że dnia 18 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje i treść Programu znajdują się na stronie Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską