Strona główna

Beneficjenci projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, których realizacja ma zostać zakończona w okresie 1 stycznia – 30 września 2015 r., będą mieli możliwość wykorzystania ewentualnych własnych oszczędności w celu podniesienia jakości realizowanych projektów, zwiększenia efektu transgranicznego lub wzmocnienia współpracy transgranicznej.

Powyższa zasada dotyczy jedynie oszczędności powstałych podczas realizacji projektu, całkowity budżet projektu musi pozostać niezmieniony.

Ze szczegółowymi warunkami, jakie musi spełnić beneficjent by uzyskać zgodę na ewentualne wykorzystanie oszczędności na rozszerzenie działań poszczególnych projektów znajdują się na stronie internetowej http://www.ewt.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Informacja_dla_beneficjentow_Programu
_Czechy_Polska_mozliwosc_wykorzystania_oszczednosci_231214.aspx