Strona główna

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do konsultacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje prowadzone są w dniach 9 - 20 lutego 2015 r.

Szczegółowe informacje oraz projekty Szczególowego opisu dostępne są na stronie internetowej http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8106