Strona główna

Zachęcamy do zapoznania się z treścią przygotowanego przez zespół Biura Funduszy Strukturalnych Informatora o możliwościach finansowania projektów Politechniki Opolskiej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Informator został przygotowany z myślą o pracownikach Politechniki Opolskiej zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Zawiera przegląd najważniejszych z punktu widzenia uczelni instrumentów wsparcia wdrażanych w perspektywie 2014-2020. Celem niniejszego Informatora jest ułatwienie poruszania się po wielu nowych programach operacyjnych.

.