Strona główna

Informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs na realizację projektów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER.Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób w wieku 18 – 35 lat, należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training). Maksymalny dopuszczalny poziom  dofinansowania  projektu:  97% 

Wnioski będą przyjmowane od 4 maja do 30 czerwca 2015 r. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:funduszeeuropejskie.gov.pl