Strona główna

Uprzejmie informujemy o otwarciu ostatniego XV naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska.

 Nabór zostaje ogłoszony od dnia 13.04.2015 i będzie trwał do dnia 24.04.2015r. do godz. 15.00.

 Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w notatce.