Strona główna

Informujemy, że na stronie NCBiR ukazał się Roczny Plan Działania dla III Osi Priorytetowej PO WER.

W roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwójzostaną ogłoszone konkursy na działania skierowane dla uczelni:

  • Systemy antyplagiatowe  - II kwartał
  • Program Rozwoju Kompetencji - podniesienie kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju dzięki uczestnictwie w certyfikowanych szkoleniach, zajęciach warsztatowych i wizytach studyjnych u pracodawców – II kwartał
  • Studiujesz? Praktykuj! - zwiększenie szans na rynku pracy, poprzez staże zawodowe krajowe i zagraniczne – III kwartał
  • Wsparcie akademickich biur karier - IV kwartał
  • Wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach.

Więcej informacji znajduje się na stronie NCBiR.