Strona główna

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opublikowało FAQ do ogłoszonych w dniu 20 maja 2015 r. konkursów:

  • - nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego,
  • - nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Dokumenty będą aktualizowane w miarę dalszego przebiegu procedury konkursowej.

Pliki do pobrania

faq_-_antp_08_06_2015.pdffaq_-_antp_08_06_2015.pdf

FAQ - konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015

faq_-_prk_08_06_2015.pdffaq_-_prk_08_06_2015.pdf

FAQ - konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015