Strona główna

23 czerwca 2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Program odpowiada na kluczowe wyzwania polsko-czeskiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie wspólnego zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego, poprawy jakości edukacji oraz współpracy instytucji i społeczności.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/program-interreg-v-a-republika-czeska-polska-zatwierdzony/