Strona główna

Informujemy, że udostępniono zaktualizowaną wersję harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Inteligentny Rozwój.

Zmiana w dokumencie polega na przesunięciu terminu pierwszego konkursu dla Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚ. W aktualnym harmonogramie ogłoszenie naboru zostało przesunięte z 1 października 2015 r. na 15 grudnia 2015 r., tym samym uległ zmianie termin samego naboru, tj od 18 stycznia do 18 marca 2016 r. (poprzednio od 3 listopada do 28 grudnia 2015 r.).

Powyższa zmiana terminów wynika z konieczności zakończenia prac nad systemem akredytacji ośrodków innowacji, które będą świadczyły usługi na rzecz MSP w ramach Poddziałania 2.3.1.

Harmonogram dostępny jest w zakładce "Jak skorzystać z Programu".