Strona główna

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłoszono nabory wniosków o dofinansowanie w ramach następujących priorytetów:

- Priorytet II:  Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do  prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw"

- Priorytet II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie” 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

- Priorytet III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”

W załączeniu podstawowe informacje o konkursach: Informacja o naborach wniosków w ramach POIR