Strona główna

Informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, dotyczące wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.

 Projekty mogą obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie realizację wysokiej jakości programów stażowych. Poprzez realizację programów stażowych projekty mają służyć realizacji celów PO WER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER.

 Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 14 września 2015 r. do dnia 14 października 2015 r.

 

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju