Strona główna

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  ogłosiło  konkurs  na Nowe Programy Kształcenia w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju).
Konkurs dotyczy  realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:
a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Wkład własny musi wynosić minimum 3 % wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
Planowana alokacja na konkurs wynosi:  200 000 000,00 PLN
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane:  od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: http://www.ncbir.pl//
Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych.
Do pobrania: Notatka dot. przedmiotowego Konkursu.