Strona główna

Uprzejmie informujemy, że znany jest już planowany  termin ogłoszenia naboru  wniosków do Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu  INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA.

Poniżej harmonogram naboru:

- Ogłoszenie naboru – kwiecień

- Zakończenie naboru mikroprojektów złożonych na 1. posiedzenie EKS - połowa maja

- 1. posiedzenie EKS – lipiec

- Zakończenie naboru mikroprojektów złożonych na 2. posiedzenie EKS – połowa września

- 2. posiedzenie EKS – listopad

Warunkiem rozpoczęcia naboru wniosków z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad jest ukończenie prac nad systemem (generatorem wniosków) MS2014+, który przygotowuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej.

Wzory dokumentów, instrukcje oraz załączniki niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie dostępne są na stronie Euroregionu Pradziad.