Strona główna

Informujemy, że Regionalny Punktu Kontaktowy w Opolu we współpracy z Biurem Euroregionu Pradziad w Prudniku organizuje konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Szkolenie odbędzie się 20 kwietnia br. od godziny 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, sala konferencyjna Orła Białego na Ostrówku.Celem szkolenia jest przedstawienie zasad oraz możliwości realizacji projektów we współpracy  z partnerami czeskimi w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Więcej informacji na stronie: http://ewt.opolskie.pl/