Strona główna

Informujemy, że Euroregion Pradziad jako Zarządzający Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska ogłasza  z dniem 12.04.2016 ciągły nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020.

Na 1. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego zostaną przedstawione tylko następujące rodzaje wniosków o dofinansowanie:

Oś Priorytetowa 2

Mikroprojekty typu A (z Partnerem Wiodącym) – wszyscy wnioskodawcy

Mikroprojekty typu A (z Partnerem Wiodącym), B (partnerski), C (samodzielny) – nowi wnioskodawcy

Oś Priorytetowa 4

Mikroprojekty typu A (z Partnerem Wiodącym) – wszyscy wnioskodawcy

Mikroprojekty typu A (z Partnerem Wiodącym), B (partnerski), C (samodzielny) – nowi wnioskodawcy

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły od momentu ogłoszenia naboru.

Węcej informacji na stronie:  Euroregionu Pradziad.