Strona główna

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego POWER. Konkurs dotyczy poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

Projekty muszą obejmować wyłączznie nowe elementy ze wskazanych poniżej:

- realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców studiujących w Polsce,

- realizacja międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym,

- włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

Maksymalna wartość projektu dla PO: 3 000 000 PLN, wkład własny 3%.

Termin zakończenia naboru wniosków: 29 lipca 2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej NCBiR.