Strona główna

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

W ramach Działania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.

Termin składania wniosków: od 30.09.2016 do 10.01.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Centrum Projektów Polska Cyfrowa; ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków: do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył elektroniczny formularz wniosków zamieszczony na platformie ePUAP. Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą jeden z załączników do regulaminu konkursu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 4 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 50 mln EUR.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu.

Regulamin konkursu oraz wszelkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/231-cyfrowe-udostepnienie-informacji-sektora-publicznego-isp-ze-zrodel-administracyjnych-i-zasobow-nauki-typ-ii-projektu-cyfrowe-udostepnienie-zasobow-nauki-1/