Strona główna

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2016 r. Biuro Funduszy Strukturalnych oraz Biuro Rozwoju i Strategii, funkcjonujące dotychczas niezależnie w ramach DWiR, zostały połączone tworząc BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.
Liczymy, że zmiana przyczyni się do usprawnienia procesów aplikowania o środki zewnętrzne.
Poniżej prezentujemy skład osobowy Biura Zarządzania Projektami.

BZP skład