Strona główna

Informujemy, że STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosiła I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania: 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Planowany termin składania wniosków aplikacyjnych: od 12.12.2016 r. do 19.12.2016 r.
Więcej informacji na stronie http://rpo.opolskie.pl/?p=19474