Strona główna

Informujemy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju -  Instytucji Pośredniczącej dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ukazał się Roczny Plan Działania na rok 2017.

Szczegółowe informacje nt. każdego z konkursów zawarte są w Planie Działania  dostępnym na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania aplikowaniem o środki w ramach konkursu obowiązuje procedura określona w Zarządzeniu Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej.

Do pobrania: informacja nt. planowanych konkursów.