Strona główna

ncbir

Od 1 marca do 30 czerwca 2017r. trwa nabór do projektów realizowanych przez NCBiR z Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO IR 2017, tzw. „szybka ścieżka”, w których to projektach Politechnika Opolska może występować w roli podwykonawcy wybranego przez przedsiębiorstwo w zapytaniu ofertowym. 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie NCBiR.