Strona główna

logo poir

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” (RANB).

Celem Poddziałania 4.1.2 „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest wsparcie najlepszych projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych. W oparciu o zgłoszenia z 16 województw wskazanych zostało 5 głównych obszarów badawczych:

  1. zdrowe społeczeństwo
  2. biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa
  3. zrównoważona energetyka, transport i budownictwo
  4. innowacyjne technologie dla środowiska
  5. innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Budżet ogłoszonego przez NCBR konkursu wynosi 340 mln zł. Konsorcja naukowo-przemysłowe złożone z maksymalnie 5 podmiotów, których liderem zostanie jednostka naukowa, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 8 mln zł. 

Nowością w konkursie jest wprowadzenie, wzorem „szybkiej ścieżki”, naboru wniosków o dofinansowanie w podziale na etapy. Wnioski  będą  oceniane w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR. Nabór wniosków będzie trwał od 12 czerwca do 12 września 2017 r.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122017ranb/