Strona główna

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs MOTO POWER nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-011/17 w temacie „Przetestowanie 5. poziomu kształcenia na przykładzie rozwoju kadry dla sektora motoryzacji” Działanie 4.1 Innowacje społeczne. W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty, składane przez uczelnie wyższe, prowadzące kształcenie na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego: automatyka, robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji lub inżynieria testowa.

Dofinansowanie można otrzymać na przygotowanie i przetestowanie programu kształcenia na 5. poziomie Polskich Ram Kwalifikacji na przykładzie rozwoju kadry dla sektora motoryzacji.

Alokacja na konkurs wynosi 20 mln zł. Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r. do godz. 23:59.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.power.gov.pl/nabory/1-59/