Strona główna

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła dwa nowe konkursy:

  1. ERC Starting Grants są skierowane do naukowców od 2 do 7 lat po uzyskaniu tytułu doktora.
    Finansowanie wynosi 1,5 mln EUR na max 5 lat .
    Dokumenty konkursowe i system składania wniosku są dostępne na stronie https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-stg.html
  2. ERC Synergy Grants są przeznaczone dla grupy  2-4 wybitnych badaczy badaczy.
    Finansowanie w wysokości do 10 mln euro przyznawane jest na okres max 5 lat.
    Dokumenty konkursowe i system składania wniosku są dostępne na stronie https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-syg.html