Strona główna

Informujemy, że 28 listopada br. w Warszawie odbędzie się szkolenie w ramach „Communication Campaign”, organizowanej przez Komisję Europejską w różnych krajach. Jest to drugie szkolenie tego typu odbywające się w Polsce, poprzednie miało miejsce 13 października 2015 r.

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu i wyjaśnieniu zasad związanych z finansowaniem i rozliczaniem projektów H2020. Adresatem są przede wszystkim służby finansowo-administracyjne zajmujące się zarządzaniem i rozliczaniem projektów z instytucji aktywnych w Programach Ramowych.

Akcja ma służyć rozpowszechnianiu informacji o zasadach finansowania projektów, a co za tym idzie zminimalizowaniu ilości błędów popełnianych przez beneficjentów przy rozliczaniu projektów. Znaczna część spotkania poświęcona zostanie omówieniu kosztów osobowych,  jako że ta kategoria kosztów wywołuje  zazwyczaj najwięcej pytań i wątpliwości.

Miejsce szkolenia – Uniwersytet Warszawski, dawny budynek biblioteki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Rejestracja: http://www.kpk.gov.pl/?event=zasady-finansowania-projektow-w-horyzoncie-2020

Szkolenia będzie przeprowadzone w języku angielskim, nie będzie zapewnione tłumaczenie na język polski.