Strona główna

UW ślad za opublikowaniem nowych Programów Pracy w programie Horyzont 2020, Komisja Europejska otworzyła nowe konkursy w niemal wszystkich obszarach H2020. Priorytetami w badaniach naukowych i innowacjach, które Komisja chce finansować w latach 2018-2020 są: czysta energia, gospodarka niskoemisyjna i o obiegu zamkniętym, digitalizacja europejskiego sektora przemysłu i usług, bezpieczeństwo i migracja. Szczegóły nowych konkursów znajdują się  na Participant Portal.