Strona główna

RPK Politechnika Śląska organizuje w najbliższym czasie następujące szkolenia dot. programu Horyzont 2020:

 1. „Horyzont 2020 – przygotowanie wniosku w projekcie badawczo-innowacyjnym”, Gliwice. 30.11.2017 r. Szczegóły dostępne na stronie internetowej RPK.
 2. „Aspekty finansowe w programie Horyzont 2020”, Gliwice, 15.12.2017 r. Szczegóły dostępne na stronie internetowej RPK.

 

Podczas spotkań dowiesz się m.in.:

 • czym jest Horyzont 2020, jakie projekty mogą być w ramach niego finansowane,
 • jak wygląda dokumentacja konkursowa i jak się w niej odnaleźć,
 • jak stworzyć odpowiednie konsorcjum, gdzie znaleźć partnera,
 • jak wyglądają formularze wniosku,
 • co podkreślać, a czego unikać przy pisaniu wniosku projektu badawczo-innowacyjnego,
 • jakie są kryteria oceny wniosków.

oraz

 • jak skonstruować poprawny budżet w projekcie H2020;
 • jakie koszty są kwalifikowane;
 • jak kalkulować koszty osobowe w projektach H2020;
 • jak MNiSW planuje wspierać polskie zespoły badawcze ( tzw. „Premia na Horyzoncie”);
 • dlaczego ważna jest umowa konsorcjum i na jakie zapisy zwrócić uwagę;
 • jak wyglądają płatności, kontrole i audyty.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach.