Strona główna

Prace nad technologiami ICT i ich zastosowaniem finansowane są przez Komisję Europejską w ramach wszystkich trzech filarów programu Horyzont 2020. Aby ułatwić potencjalnym wnioskodawcom poruszanie się po tematach związanych z tą tematyką, KE przygotowała przewodnik o konkursach 2018-2020: Guide to ICT-related activities in WP2018-20 A4 PAPER.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej KPK.