Strona główna

Serdecznie zapraszamy pracowników Politechniki Opolskiej na spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi Research and Innovation Staff Exchange (RISE) ogłoszonemu w Programie HORYZONT 2020, które odbędzie się dnia 02.02.2018 r. w godzinach 10:00 – 11:30 w sali nr 114 w budynku nr 7 przy ulicy Prószkowskiej 76.

Projekty RISE opierają się na wymianie pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) w ramach międzynarodowego konsorcjum. Współpraca ma prowadzić do transferu wiedzy oraz pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi. Udział w tych max 4-letnich projektach mogą brać zarówno jednostki akademickie, jak i przemysłowe z całego świata.  

W trakcie spotkania, które poprowadzi Pani Katarzyna Markiewicz-Śliwa z Regionalnego Punktu Kontaktowego przy Politechnice Śląskiej, dowiedzą się Państwo, na czym dokładnie polega realizacja projektu, jakie są wymagania formalne w konkursie, jak wygląda budżet oraz jak należy przygotować wniosek. Po spotkaniu będzie możliwość konsultacji indywidualnych dot. programu Horyzont 2020.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową na adres fundusze[at]po.opole.pl w terminie do 30.01.2018 r.