Strona główna

Informujemy, że 15 lutego 2018 r. NCBiR ogłosiło konkurs nr 1/4/1/2/2018/POIR na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji w załączniku.