Strona główna

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).
Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 1 marca do 4 kwietnia 2018 r., do godz. 16:30.
Szczegółowe infrmacje są dostępne na stronie internetowej NCBiR.